อำเภอทุ่งยางแดง
พื้นที่ 78,125 ไร่
ประชากรชาย ..10,960.. คน
ประชากรหญิง .......11,450..... คน
 รวมทั้งหมด ......22,410 ...... คน
เทศบาล/อบต. ........4......... แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
หนังสือราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
 
รับสมัครสมาชิก อส. ปี 64 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 04 ธ.ค. 2564
ประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 02 ก.ย. 2564
ประกาศจุฬาราชมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 31 คน] เมื่อ 12 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1