อำเภอทุ่งยางแดง
พื้นที่ 78,125 ไร่
ประชากรชาย ..10,960.. คน
ประชากรหญิง .......11,450..... คน
 รวมทั้งหมด ......22,410 ...... คน
เทศบาล/อบต. ........4......... แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
 
ฉีดวัคซีนรับข้าวสารกลับบ้าน [อ่าน 12 คน] เมื่อ 20 ต.ค. 2564
ปัตตานีคลายล็อค คำสั่งที่ 70/2564 [อ่าน 27 คน] เมื่อ 02 ก.ย. 2564
ภาพรวมการฉีดวัคซีน จ.ปัตตานี [อ่าน 27 คน] เมื่อ 02 ส.ค. 2564
มาตรการเยียวยา [อ่าน 16 คน] เมื่อ 15 ก.ค. 2564
ฉีดวัคซีน 7 [อ่าน 16 คน] เมื่อ 13 ก.ค. 2564
ประกาศจุฬาราชมมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 06 พ.ค. 2564
การอนุญาติการจัดกิจกรรม [อ่าน 328 คน] เมื่อ 20 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1