ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง  98 หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
หน้าห้องนายอำเภอ 073-489018
สำนักงานอำเภอ 073-710203
ฝ่ายการเงินและบัญชี 073-710202
กลุ่มงานความมั่นคง 073-489015
E-mail : pokkron.tungyangdang@gmail..com

ผู้บริหาร
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร