กิจกรรม : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่พบปะร่วมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มประชาชนทุ่งยางแดง อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1, 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยมีนายสะแลแม อาแวนิ สาธารณสุขอำเภอทุ่งยางแดง นายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลพิเทน นายอาหะมะเพายัน ฮามะ ปลัดอำเภอผู้หัวหน้าประจำตำบลน้ำดำ นายมูฮำหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา นายมูหะมะรอมือลี แสแม ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปากู ผอ.รพ.สต.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลทุ่งยางแดง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ อสม. ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนดังกล่าว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงพยาบาลทุ่งยางแดง รพ.สต.น้ำดำ ศูนย์สุขภาพชุมชน ต.ตะโละแมะนา รพ.สต.พิเทน และรพ.สต.ปากู
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564   อ่าน 8 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**