กิจกรรม : ประชุมติดตามและมอบแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง
รายละเอียด :
    วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานการประชุมติดตามและมอบแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 💠 ติดตามข้อมูลสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน 💠 ให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบลประสาน กับอบต.ในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ตามชุมชน/ตลาดนัด เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ (Universal Prevention For Covid-19)การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล และการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีน ให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร 💠 ติดตามผลการปฏิบัติ และสอบถามปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนงาน/กิจกรรมของกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ โดยมี ปลัดอำเภอ, และเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมประชุม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564   อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**