กิจกรรม : บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แบบเชิงรุก


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-15.30 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง ลงพื้นที่พบปะร่วมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวกกับบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี และกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1,2 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และป้องกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รวมถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ รพ.สต.น้ำดำ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564   อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**