กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอทุ่งยางแดง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 💠 ติดตามข้อมูลสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน 💠 มอบหมายให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคชีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน โดยมีนายแพทย์อารัญ รอกา ผอ.รพ.ทุ่งยางแดง นายบุคคอรี หัดมัน ท้องถิ่นอำเภอทุ่งยางแดง นายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลพิเทน นายอาหะมะเพายัน ฮามะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลน้ำดำนายมูหะมะรอมือลี แสแม ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปากู ผู้แทนปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา นางสลาเมาะ ยิงจอระเละ ปลัดอำเภอ นางยูลีฮา สือรีซอ ปลัดอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งยางแดง และกำนัน ทั้ง 4 ตำบล เข้าร่วมประชุม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564   อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**