กิจกรรม : ประชุมผู้นำศาสนาในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โรคโควิด-19
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานในการประชุมผู้นำศาสนาในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนา เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายมูฮำหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา นางฮาสม๊ะ ปูลาพะราเปะ เจ้าหน้าที่ปกครอง บัณฑิตอาสา ตลอดจนผู้นำศาสนาในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ มัสยิดบ้านแลแวะ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละแมะนา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564   อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**