กิจกรรม : นายอำเภอทุ่งยางแดงประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 💠 แจ้งคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 81/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 💠 ให้ชุดปฎิบัติการประจำตำบลลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเร่งรัดดำเนินการฉีดวัคชีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน โดยมีนายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลพิเทน นายอาหะมะเพายัน ฮามะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลน้ำดำ นายมูฮำหมัดรุสลัน ยูโซะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตะโละแมะนา นายมูหะมะรอมือลี แสแม ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปากู นางสลาเมาะ ยิงจอระเละ ปลัดอำเภองานสำนักงาน นางยูลีฮา สือรีซอ ปลัดอำเภองานปกครอง และกำนัน ผู้ใหญ้บ้านเข้าร่วมประชุม ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งยางแดง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564   อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**