กิจกรรม : เข้ารับรางวัลเกียรติคุณจากแม่ทัพภาคที่ 4รายละเอียด :
     เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลให้แก่ชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)หรือฐานปฏิบัติการ อส.ประจำตำบล ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่มีผลการประเมินความเข้มแข็งอยู่ในระดับความเข้มแข้งสูงมาก ๑๕ อันดับแรกจาก ๑๖๔ ชคต. ซึ่งอำเภอทุ่งยางแดงมีชุดคุ้มครองตำบลจำนวน ๓ แห่ง ผลการประเมินความเข้มแข็งอยู่ในระดับมาตรฐานสูงจำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ชุดคุ้มครองตำบลพิเทน โดยมี มว.อ.ประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอ หัวหน้า ชคต.พิเทน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564   อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**