กิจกรรม : เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผูุ้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมด้วยนายอาหะมะเพายัน ฮามะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลน้ำดำ และชุดปฎิบัติการประจำตำบลน้ำดำลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลน้ำดำ โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ สอบถามปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนสิ่งที่อยากให้ภาครัฐ ดำเนินการ สนับสนุน หรือช่วยเหลือ พร้อมได้มอบถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย 💠 เยี่ยมนายฮาแว อายุ 103 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำดำ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดบ้าน 💠 เยี่ยมนางตีเยาะ กูโน อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำดำ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564   อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**